جنرالبایگانی‌های نمای ساختمان - جنرال

دسته: نمای ساختمان

طراحی حیاط

امروزه داشتن حیاط برای در هر خانه نعمت بزرگی است. با توجه به گران بودن زمین در جامعه ی امروزی و نبود زمین کافی در محل دلخواه نمی تواند یک حیاط داشته باشد و خانه…